Pay

Terabyte (TB), veri depolama

Terabayt, dijital bilgide kullanılan bayt biriminin bir katsayıdır. Ön ek olan tera, 1000'in dördüncü kuvvetini temsil eder ve SI birim sisteminde 1012 anlamına gelir, ve bu nedenle bir terabayt bir trilyon baytdır. Terabaytın birim simgesi TB′dir.

Tablodaki sonuçları görmek için metin kutusuna dönüştürmek istediğiniz Terabyte (TB) sayısını yazın.

Dönüştürme işlemini değiştir Dönüştür

From
eşittir
To

Ayarlar