Podiel

20 palcov (Pomerom strán 16:10), veľkosť tv a monitora

Do textového poľa zadajte číslo 20 palcov, ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky.

konverzie prepínač Previesť

From
to sa rovná
To

Pomer strán 5: 4

Pomer strán 16: 9

Pomerom strán 16:10

Nastavenia