Podiel

19 palcov (Pomer strán 5: 4), veľkosť tv a monitora

Do textového poľa zadajte číslo 19 palcov, ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky.

konverzie prepínač Previesť

From
to sa rovná
To

Pomer strán 5: 4

Pomer strán 16: 9

Pomerom strán 16:10

Nastavenia