Κοινωποίησε

Εκατοστό (cm - Μονάδες μέτρησης), μήκος

Πολλαπλασιαστής (10 - 2) οπότε και συμβολίζεται με το λατινικό c και μπαίνει ως πρόθεμα σε μονάδες μέτρησης (π.χ. cm, cl κλπ). Συχνά στην καθημερινή ομιλία, εκατοστό ή πόντο καλούμε και την μονάδα μήκους που ισούται με ένα cm (10 - 2 m - ένα εκατοστό του μέτρου, εξ ου και το όνομα) .

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Εκατοστό (cm) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις