cl, Objętość

Litr (skrót l) - pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1l = 1/1000 m3, czyli dm3. W USA, Kanadzie, Australii do oznaczania tej jednostki stosuje się oficjalnie wielką literę "L", w pozostałych krajach świata, w tym w Polsce, normą jest stosowanie małej litery "l". 10–2, centylitr, cl, cL Więcej >>

Chcę przeliczyć:

Metryczny

-
-
-
-

Brytyjskie jednostki płynów i produktów suchych

-
-
-
-
-

Amerykańska miara płynów

-
-
-
-

Amerykańskie miary produktów suchych

-
-
-
-
-
-

Japoński

-
-
-
-

Amerykańskie jednostki kuchenne

Jednostki kuchenne w systemie metrycznym

Reklama
Objętość jest miarą "ilości" przestrzeni. Może to być zarówno miara przestrzeni pustej, jak i miara przestrzeni zajmowanej przez określony obiekt. Więcej >>

Potrzebne tłumaczenie - Polski

Tu możesz zaproponować tłumaczenie (lub jego korektę) na język polski. Decyzję o publikacji zmian podejmie administrator strony. Dzięki za zainteresowanie.