Hektopaskale, Ciśnienie

Chcę przeliczyć:

Reklama
Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność: p = F/A, gdzie: p – ciśnienie (Pa), F - siła (N), A - powierzchnia (m²). Więcej >>

Potrzebne tłumaczenie - Polski

Tu możesz zaproponować tłumaczenie (lub jego korektę) na język polski. Decyzję o publikacji zmian podejmie administrator strony. Dzięki za zainteresowanie.