Tokyo, Nhật Bản, Múi giờ

Theo vùng UTC

Theo khu vực

Hanoi, Việt Nam

Tokyo, Nhật Bản

  • Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát

UTC -12

UTC -11

UTC -10

Giờ Hawaii-Aleutian

UTC -9:30

UTC -9

Giờ Alaska

Giờ Thái Bình Dương

Giờ chuẩn ở miền núi

Giờ Miền Trung

UTC -6

Giờ Miền Đông

UTC -5

Giờ Venezuela

Giờ Đại Tây Dương

Giờ Newfoundland

UTC -3

UTC -2

UTC -1

UTC

Giờ Tây Âu

Giờ Tây Phi

Giờ Trung Âu

Giờ Đông Âu

Giờ Trung Phi

Giờ Đông Phi

Giờ Moscow

UTC +3

Giờ Iran

UTC +4

Múi giờ Samara

UTC +4:30

Giờ Đông Á

Giờ Yekaterinburg

Giờ Ấn Độ

Giờ Nepal

UTC +6

Giờ Omsk

Giờ Bhutan

Giờ Bangladesh

UTC +6:30

UTC +7

Giờ Miền Tây Indonesia

Giờ Krasnoyarsk

Giờ Trung quốc

UTC +8

Giờ Irkutsk

Giờ Tây Úc

Giờ Hồng Kông

Giờ Ma Cao

Giờ Philippine

Giờ Singapore

Giờ Miền Trung Indonesia

Giờ Trung Tây Úc

Giờ Nhật

Giờ Hàn Quốc

Giờ Yakutsk

UTC +9

Giờ Miền Đông Indonesia

Giờ Miền Trung Úc

Giờ Đông Úc

Giờ Chamorro

Giờ Vladivostok

UTC +10

Giờ Đảo Lord Howe

UTC +11

Giờ Magadan

UTC +11:30

UTC +12

Giờ New Zealand

Giờ Kamchatka

Giờ Chatham

UTC +13

UTC +14

Quảng cáo
Một múi giờ là một vùng trên Trái Đất mà người ta quy ước sử dụng cùng một thời gian tiêu chuẩn, thông thường được nói đến như là giờ địa phương. Về lý thuyết, các đồng hồ tại vùng này luôn chỉ cùng một thời gian. Đọc thêm >>