Share Share

New York City, Hoa kỳ (Giờ Miền Đông), múi giờ

Current time in New York City, Hoa kỳ

New York City
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ Miền Đông

All UTC -5 time zones

World clock

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
Luân ĐônClose
Vương quốc Anh
Giờ Tây Âu
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt