Millinewton, Kracht

Ik wil dit omzetten:

-
-
-
Reclame
Een kracht verhindert een object om eenparig te bewegen. In het geval van het aanduwen van een voorwerp door een ander voorwerp is het duidelijk dat de duwkracht door fysiek contact wordt overgebracht. Het kan ook dat er geen zicht is op wat de kracht overbrengt, zoals bij zwaartekracht. Een kracht is vooral te definiëren door wat deze kan, niet door wat deze is. Lees meer >>