Jaa

Kelvin, lämpötila

Kelvin (symboli: K) on SI-järjestelmän yksikkö lämpötilalle. Kelvinasteikko on määritelty niin, että asteikon nollapisteessä (0 K) on absoluuttinen nollapiste, jossa aineen molekyläärinen liike lakkaa kokonaan. Yksi kelvin on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta. Astekoko kelvinasteikossa on sama kuin celsiusasteikossa.

Kirjoita muokattavan Kelvin määrä tekstiruutuun nähdäksesi tulokset taulukossa.

From
on yhtä suuri kuin
To

Asetukset