Thập lục phân, Số

Tôi muốn chuyển đổi:

Hệ thống định vị

-
-

Hệ thống số

Ngôn ngữ

Anh
-
Đức
-
Tây ban Nhan
-
Thụy Điển
-
Quảng cáo
Số được tạo thành bởi mười kí tự sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Khi các kí tự được thể hiện thành văn bản, nó biểu đạt cho ta hiểu về lượng của một đơn vị nào đó. Đọc thêm >>

Hỗ trợ dịch thuật - Tiếng Việt

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!