Hexadecimaal, Talstelsel

Hexadecimaal betekent letterlijk 16-tallig. Het is een talstelsel waarbij niet, zoals gebruikelijk, met tien cijfers wordt gewerkt, maar met zestien cijfers. De cijfers 0 t/m 9 worden daarom uitgebreid met A t/m F. In deze context zijn dat dus ook cijfers, geen letters. Lees meer >>

Ik wil dit omzetten:

Positioneel getalsysteem

-
-

Getalsysteem

Talen

Engels
-
Duits
-
Spaans
-
Zweeds
-
Reclame
Een talstelsel of getallenstelsel, is een wiskundig systeem om getallen te representeren. Speciale talstelsel vormen de zogenaamde positiestelsels op basis van een gekozen grondtal waarin een getal wordt voorgesteld als een rij cijfers. Lees meer >>