Мощност

Искам да превърна:

-
-
Реклама
Мощността е физическа величина (означавана обикновено с P) и представлява отношението на пренесената енергия (или работата извършена от дадена сила) за определен интервал от време към големината на този интервал. Или казано по друг начин частната производна на аналитичния израз на енергията спрямо времето - P = dW/dt. Прочетете повече >>

Необходим е превод - Български

Тук може да предлагате преводи или поправки по правопис за вашия роден език.Администраторът ще бъде уведомен и ще реши дали да публикува промените или не.Благодарим Ви за грижите.