Дължина

Искам да превърна:

Метричен

Английски/американски

-
-
-
-
-
-

Морски

Астрономичен

Реклама
Дължина е дългото измерение на всеки обект. Дължината на нещо е разстоятието между краищата му, линейното му протежение, измерено от край до край. Различава се от височина, която е вертикално протежение, както и от ширина, което е разстоянието между двете страни на обекта, мерено перпендикулярно на дължината. Във физиката и инженерните науки думата "дължина" се използва като синоним на "разстояние" и се означава като l или L. Прочетете повече >>

Необходим е превод - Български

Тук може да предлагате преводи или поправки по правопис за вашия роден език.Администраторът ще бъде уведомен и ще реши дали да публикува промените или не.Благодарим Ви за грижите.