Měna

Chci převést:

Evropa

-
 

Sever Amerika

 

Asie

 

Oceánský

 

Afrika

 

Jih Amerika

 
Zdroj: FOREX Bank
Zdroj: ECB
Reklama
Měna je konkrétní druh peněz upravený právním řádem určitého státu. Zákonná úprava měny vyžaduje především stanovení měnové jednotky a zřízení ústřední emisní instituce – emisní banky. Měna je zákonné platidlo které platí na vymezeném území – na území vymezeném státními hranicemi (česká koruna), nebo na území několika států (např. euro). Více >>

Potřeba překladu - Čeština

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!