Целзий, Температура

Искам да превърна:

Реклама
Температурата (символ: T) (от лат. temperatura — правилно смесване, нормално състояние) е физична величина, характеризираща средната кинетична енергия на частиците от дадена макроскопична система, намираща се в състояние на теромодинамично равновесие. Може да се каже също, че температурата е свойство на тялото, което определя скоростта, с която към него (или от него) се пренася топлината. Прочетете повече >>