Malawi, Tiền tệ

Tôi muốn chuyển đổi:

Châu Âu

-
-
-
-
 

Bắc Mỹ

-
-
-
-
-
-
 

Châu Á

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

Châu Đại Dương

-
-
-
 

Châu Phi

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

Nam Mỹ

-
-
-
-
 
Nguồn: FOREX Bank
Nguồn: ECB
Quảng cáo
Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính, v.v...) phát hành. Đọc thêm >>

Bản dịch cần thiết - Tiếng Việt

Ở đây bạn có thể đề xuất bản dịch hay chỉnh sửa chính tả cho ngôn ngữ của riêng bạn. Một quản trị viên sẽ được thông báo và quyết định xem có nên công bố những thay đổi hay không. Cảm ơn bạn đã làm phiền!