A3, Khổ giấy

Chọn đơn vị:

Khổ giấy quốc tế: A

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Khổ giấy quốc tế: B

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Khổ giấy quốc tế: C

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Khổ giấy Nhật

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Quảng cáo
Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung - DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada. Đọc thêm >>