Angstrom, Chiều dài

Tôi muốn chuyển đổi:

Hệ mét

-

Anh/Mỹ

-
-
-
-
-
-

Hàng hải

-

Thiên văn học

-
Quảng cáo
Trong vật lý, chiều dài (hay khoảng cách, chiều cao, chiều rộng, độ dài, kích thước, quãng đường v.v.) là khái niệm cơ bản chỉ trình tự của các điểm dọc theo một đường nằm trong không gian và đo lượng (nhiều hay ít) mà điểm này nằm trước hoặc sau điểm kia. Trong ngôn ngữ thông dụng, chiều dài là một trường hợp của khoảng cách. Đọc thêm >>