Rät vinkel, Vinkel

Jag vill konvertera:

-
-
-
-
-
-
Annons
En vinkel eller ett vinkelområde är ett område av ett plan, begränsat av två strålar, dvs delar av räta linjer som skär varandra. Strålarna utgör vinkelområdets rand, och kallas för vinkelns ben. Skärningspunkten (och ändpunkten för strålarna) kallas för vinkelspets. Vinkelbegreppet används inom trigonometri och geometri. För att mäta vinklar ritas en cirkelbåge med centrum i vinkelspetsen. Radianmåttet för vinkeln är längden av bågen mellan vinkelbenen dividerad med cirkelns radie. Vanligen uttrycks dock vinkeln i grader. Läs mer >>