Cząsteczka chloru, Masa molowa

Chcę przeliczyć:

Mol na unity

Standardowa masa atomowa

-
-
-
-

Masa cząsteczkowa

Reklama