Gallon, Volumen

Gallon er en flertydig rumfangsenhed for væsker - mest anvendt i USA og Det Forenede Kongerige med en landeafhængig omregningsfaktor: 1 US gallon svarer til 3,78541 liter. 1 engelsk gallon, UK gallon eller Imperial gallon svarer til 4,54609 liter. Læs mere >>

Jeg vil gerne konvertere:

Metrisk

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

US væskemål

-
-
-
-
-

US tørmål

-
-
-
-
-

Japansk

-
-
-
-

Madlavning (US mål)

-
-

Madlavning (metrisk)

-
Reklame
Rumfang (også kaldet volumen) er betegnelsen for størrelsen af det rum, som afgrænses af et 3-dimensionalt legemes overflade. I formler benyttes ofte betegnelsen V for rumfanget. Der findes mange forskellige enheder til angivelse af mål for rumfang. Mange af de ældre rumfangenheders omregningsfaktorer er forskellige fra land til land. Læs mere >>

Oversættelse mangler - Dansk

Here you can suggest translations or spelling corrections for your own language. An administrator will be notified and decides whether to publish changes or not. Thank you for bothering!