Обем

Искам да превърна:

Метричен

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Японски

-
-
-
-

Готварство (САЩ)

Готварство (метричен)

Реклама
Обем е количествения израз на това каква част от пространството заемат обектите (телата). Близко понятие е вместимост (полезен обем), показващо обема на най-големия възможен обект в дадена опаковка. Едномерните обекти (например линия) и двумерните обекти (например квадрат) имат нулев обем в триизмерното пространство. Прочетете повече >>

Необходим е превод - Български

Тук може да предлагате преводи или поправки по правопис за вашия роден език.Администраторът ще бъде уведомен и ще реши дали да публикува промените или не.Благодарим Ви за грижите.