Сантиметри воден стълб, Налягане

Искам да превърна:

Реклама
Налягането (с означение p) е отношението на силата към площта на повърхнината, върху която тя се прилага, независимо от посоката към тази площ. Тоест, налягането е скаларна величина. Единицата за налягане в SI е паскал или нютон на квадратен метър. В областта на флуидите се допуска употребата и на единицата bar (1 bar = 100 kPa). Прочетете повече >>

Необходим е превод - Български

Тук може да предлагате преводи или поправки по правопис за вашия роден език.Администраторът ще бъде уведомен и ще реши дали да публикува промените или не.Благодарим Ви за грижите.