Календар на бременността

First day of last menstrual period: Days passed:
Due date: Days left:
Average length of cycles (days): Percentage done:
Trimester 1
Trimester 2
Trimester 3
Месец 0 → 1
Месец 1 → 2
Месец 2 → 3
Месец 3 → 4
Месец 4 → 5
Месец 5 → 6
Месец 6 → 7
Месец 7 → 8
Месец 8 → 9
 
Седмица 1  
Първи ден от последния преиод
 
Седмица 2  
 
Седмица 3  
Your baby's conceived
 
Седмица 4  
 
Седмица 5  
Positive pregnancy test
 
Седмица 6  
 
Седмица 7  
 
Седмица 8  
 
Седмица 9  
 
Седмица 10
 
Седмица 11
Your baby's heart beats
 
Седмица 12
 
Седмица 13
 
Седмица 14
 
Седмица 15
The riskiest period is over
 
Седмица 16
 
Седмица 17
Having a boy or girl?
 
Седмица 18
 
Седмица 19
Feel your baby kick
 
Седмица 20
Your baby hears sounds
 
Седмица 21
 
Седмица 22
 
Седмица 23
 
Седмица 24
 
Седмица 25
 
Седмица 26
 
Седмица 27
 
Седмица 28
Your baby can breathe
 
Седмица 29
 
Седмица 30
 
Седмица 31
 
Седмица 32
 
Седмица 33
Your baby has fingernails and toenails
 
Седмица 34
 
Седмица 35
 
Седмица 36
 
Седмица 37
 
Седмица 38
Your baby is full-term
 
Седмица 39
 
Седмица 40
Your baby's due next week
 

Необходим е превод - Български

Тук може да предлагате преводи или поправки по правопис за вашия роден език.Администраторът ще бъде уведомен и ще реши дали да публикува промените или не.Благодарим Ви за грижите.