Паскал на квадратен метър, Сила

Искам да превърна:

-
Реклама
Силата е физична величина, показваща взаимодействието между телата. Тя е основно понятие във физиката и механиката. Прилагането на сила върху едно тяло предизвиква промяна в скоростта му, т.е. тялото получава някакво ускорение. Ако знаем това ускорение, както и масата на тялото можем да намерим големината на силата. Прочетете повече >>

Необходим е превод - Български

Тук може да предлагате преводи или поправки по правопис за вашия роден език.Администраторът ще бъде уведомен и ще реши дали да публикува промените или не.Благодарим Ви за грижите.